0,00 ₫

No products in the cart.

Error 404 - page not found!

We are sorry but the page you are looking for does not exist. Please go back or browse our latest articles and products.

View products

More from the blog

Thần Chú Kim Cương Đạo Sư – Vajra Guru Mantra

Đức Đạo Sư Liên Hoa SinhTên Tạng: པདྨཱ་ཀ་ར་, པདྨ་འབྱུང་གནས་ PemajungnéTên Phạn: PadmākaraTên Anh: Guru Rinpoche Padmasmbhava ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ Om Ah Hung Benza Guru Péma Siddhi Hung Đức Đạo Sư Liên Hoa Sinh là hiện...

ĐỨC QUÁN THẾ ÂM NGHÌN MẮT NGHÌN TAY

Đức Quán Thế Âm nghìn mắt nghìn tay, vị Phật với tình yêu thương không bờ bến, mở rộng cánh tay dịu dàng của...

Thần chú VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Qua kinh sách thuộc truyền thống Đại thừa ta được biết mỗi vị Phật thường có hai vị Bồ...

BỔN TÔN ĐỨC TARA TRẮNG

Biểu tượng cho lòng từ bi chấp nhận. Màu trắng của Ngài tượng trưng cho sự tịnh hoá, bình an và trí tuệ. Ngài...