Thần Chú Kim Cương Đạo Sư – Vajra Guru Mantra

0
37
Đức Đạo Sư Liên Hoa Sinh
Đức Đạo Sư Liên Hoa Sinh
Đức Đạo Sư Liên Hoa Sinh
Tên Tạng: པདྨཱ་ཀ་ར་པདྨ་འབྱུང་གནས་ Pemajungné
Tên Phạn: Padmākara
Tên Anh: Guru Rinpoche Padmasmbhava

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

Om Ah Hung Benza Guru Péma Siddhi Hung

Đức Đạo Sư Liên Hoa Sinh là hiện thân của Phật Thích Ca và Phật A Di Đà trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Nếu một người có thể nhận được lợi ích khi đọc câu mật chú này thì cả thế giới này cũng không đủ chỗ để chứa lợi lộc. Hễ ai nhìn, nghe, nhớ câu chú này đều được tỉnh thức.

Sự xuất hiện của đức Kim Cang Thượng Sư đã được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni huyền ký trong nhiều kinh điển. Đức Phật cũng dạy rằng đức Liên Hoa Sinh chính là Đức Phật A Di Đà trong hình tướng loài người.

ॐ आः हूँ वज्र गुरु पद्म कपलमाला वज्रसमय जाः सिद्धिफाल हूँ आः॥

༄ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྂ་བཛྲ་གུརུ་པེམ་ཐོ་ཐྲ་གྟསལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཇཱཿ་སིདྡྷི་ཕལ་ཧཱུྂ་ཨཱཿ།

Oṃ Āḥ Hūṃ Vajraguru Péma Thöthrengtsal Vajrasamaya Jāḥ Siddhiphāla Hūṃ Āḥ

  1. Guru Padma JungneyĐản Sinh Trong Hoa Sen, mặt màu xanh, 3 mắt, đội vương miện ngũ trí (hoặc 5 đầu lâu), tay cầm Chày Kim Cang, Chuông Kim Cang,
  2. Guru Shakya SengyeSử Tử của dòng họ Thích Ca, hóa thân này có khuôn mặt của Phật, đầu tóc kết lọn, Tăng phục màu vàng, tay cầm bình bát, đức Liên Hoa Sinh được kính ngưỡng là hóa thân của Phật Thích Ca Mâu Ni
  3. Guru Nyima Oezer: Mặt màu vàng, khoác y màu vàng, râu màu xanh, trên tay cầm pháp khí nêu biểu các tia sáng mặt trời
  4. Guru Loden Chogse: mặt màu đỏ, tóc kết búi, đầu đội vương miện, y màu đỏ, tay cầm trống và bảo bình
  5. Guru Padmasambhava: Mặt màu trắng, y của tăng, mũ thiền trí,
  6. Guru Pema GyalpoLiên Hoa Vương, mặt màu trắng, đội vương miện bá vương, tay cầm trống và chuông kim cương
  7. Guru Sengye Drathok: mặt màu xanh, 3 mắt tướng uy mãnh, y màu xanh, tay cầm chày Kim Cang Phổ Ba
  8. Guru Dorje Droloe: Mặt màu đỏ với 3 mắt uy mãnh, tay cầm Chày Kim Cang và 1 chiếc khăn Khata buộc ở đuôi chày.

Đạo sư Liên Hoa Sanh hay Ngài được biết là Guru Rinpoche. Ngài là hoá thân của Đức Phật A Di Đà và Đức Quán Thế Âm Bồ tát. Ngài được coi là Đức Phật thứ hai sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bậc Thánh vĩ đại đã hàng phục mọi ma quỷ và tà đạo để thiết lập Mật thừa ở Tây Tạng và Ngài nổi tiếng là đấng Thủ Hộ nguyên thủy Bất biến Quang.

Ngài hứa rằng, cứ mỗi vị Phật ra đời sẽ có 1 tỷ tái sinh của Đức Liên Hoa Sanh để cứu độ chúng sinh khắp mọi nơi. Bất cứ ai có lòng sùng mộ đến Ngài và đọc bài kệ Bảy dòng, Ngài sẽ ngủ ở cửa nhà để bảo vệ và hướng dẫn họ tới giác ngộ.

Bài kệ Bảy dòng – Bảy Dòng Kim Cương Liên Hoa

Hung!

Trên miền biên giới phía Tây Bắc xứ Orgyen
Sinh ra trên nhụy một đóa Hoa sen
Phật quả vô thượng, Ngài thành tựu
Lừng danh là Đấng Liên Hoa Sanh
Vây quanh quyến thuộc Không hành nữ
Theo bước chân Ngài con tu tập
Xin Ngài hãy đến và ban phước

Guru Pema Siddhi Hung!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here