Thần chú VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT

0
94
Văn-Thù-Sư-Lợi-Bồ-Tát
Văn-Thù-Sư-Lợi-Bồ-Tát

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Qua kinh sách thuộc truyền thống Đại thừa ta được biết mỗi vị Phật thường có hai vị Bồ tát làm thị giả. Nếu như Đức Phật A Di Đà có Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí làm thị giả thì một trong hai vị thị giả chính của Đức Phật Thích Ca là Văn Thù Sư Lợi, đại biểu cho trí tuệ siêu việt và Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đã xuất hiện hầu như trong tất cả các kinh điển quan trọng của Phật giáo Đại thừa: Hoa Nghiêm, Thủ Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, ,… như là một nhân vật thân cận nhất của Đức Phật Thích Ca. Vì vai trò đặc biệt quan trọng đó mà Bồ Tát Văn Thù đã được tôn xưng là vị Pháp Vương Tử, ngày nay chúng ta tụng niệm danh hiệu của Ngài hoặc dùng hình ảnh của Ngài như là một đối tượng quán chiếu, xem đó như là một trong những phương pháp hành trì tu tập hiệu quả nhất nhằm đạt đến tuệ giác.

Thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là gì? Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi thần chú này được cho là có thể tăng cường trí tuệ và cải thiện kỹ năng tranh luận, trí nhớ, viết lách và các khả năng văn học khác của một người.

ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱི༔

Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi

Arapacana là một âm tiết bao gồm bốn mươi hai chữ cái, và được đặt tên theo năm chữ cái đầu tiên: a, ra, pa, ca, na 

  1. A là một cánh cửa dẫn đến sự sáng suốt rằng tất cả các pháp đều không sinh ra ngay từ đầu ( ādya-anutpannatvād ).
  2. RA là một cánh cửa dẫn đến sự sáng suốt rằng tất cả các pháp đều không có bụi bẩn ( rajas ).
  3. PA là một cánh cửa dẫn đến sự thấu hiểu rằng tất cả các pháp đã được giải thích theo nghĩa tối thượng ( paramārtha ).
  4. CA là một cánh cửa dẫn đến sự thấu hiểu rằng sự giảm đi ( cyavana ) hay sự tái sinh của bất kỳ pháp nào đều không thể bị thấu hiểu, bởi vì tất cả các pháp không giảm đi, cũng không tái sinh.
  5. NA là cánh cửa cho cái nhìn sâu sắc rằng tên (tức là nāma ) của tất cả các pháp đã biến mất; bản chất cốt yếu đằng sau những cái tên không thể đạt được hoặc mất đi.

Là vị Bồ Tát tiêu biểu cho Trí Tuệ, Bồ Tát Văn Thù thường Mañjuśrī được miêu tả là một vị bồ tát nam với dáng ngồi kiết già trên hoa sen. Trên tay phải của Ngài cầm thanh kiếm rực lửa đại diện cho sự nhận thức của trí tuệ siêu việt giúp cắt bỏ vô minh-một biểu tượng đặc thù của Bồ Tát Văn Thù để phân biệt với các vị Bồ Tát khác- mang hàm ý rằng chính lưỡi gươm vàng trí tuệ này sẽ chặt đứt tất cả những xiềng xích trói buộc của vô minh phiền não đã cột chặt con người vào những khổ đau và bất hạnh của vòng sinh tử luân hồi bất tận, đưa con người đến trí tuệ viên mãn. Trong khi đó, tay trái của Bồ Tát đang cầm giữ cuốn kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa– Bản kinh được hỗ trợ bởi padma (hoa sen) như đang ôm ấp vào giữa trái tim mình suối nguồn và biểu trưng của tỉnh thức, giác ngộ, đại diện cho sự chứng ngộ tối thượng của ngài từ sự nở hoa của trí tuệ.

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Mañjuśrī (文殊) là một vị bồ tát liên quan đến prajñā (trí tuệ) trong Phật giáo.
Phạn:Mañjuśrī Bodhisattva

tiếng Nhật

文殊 菩薩も ん じ ゅ ぼ さ つ

Mañjuśrī thường được miêu tả là cưỡi trên một con sư tử xanh hoặc ngồi trên da của một con sư tử. Điều này thể hiện việc sử dụng trí tuệ để chế ngự tâm trí, được so sánh với việc cưỡi hoặc khuất phục một con sư tử hung dữ.

Ngài là một trong Tứ đại Bồ tát của Phật giáo Trung Quốc , ba vị còn lại là Địa Tạng Vương , Quán Thế Âm và Phổ Hiền . Ở Trung Quốc, ông thường được ghép với Phổ Hiền.

Trong Phật giáo Tây Tạng , Mañjuśrī đôi khi được mô tả trong một bộ ba với Avalokiteśvara và Vajrapāṇi .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here